Belgische webshops en uitbesteden van hun logistiek

Belgische webshops en uitbesteden van hun logistiek

De Belgische webshops aan het woord…

Deel I – redenen om u e-logistiek (niet) uit te besteden….

Voor de komende jaren trekt Distrimedia volop de kaart van groei van haar activiteiten op het vlak van logistiek voor webshops.

Wij willen vooral versterkt inzetten op logistiek voor webshops in het business-to-consumer (B2C) segment.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften in dit marktsegment bevroegen wij tussen midden maart en begin juni ’16 meer dan 300 Belgische webshops met een reeks van vragen.      

De responsgraad op onze enquête bedroeg 1 op 5.

In de komende periode zullen wij de uitkomst van deze bevraging delen in een reeks artikels over specifieke thema’s.

Een eerste belangrijke vraag die werd voorgelegd: “Wat is (zou) de reden (zijn) om uw e-logistiek (niet) uit te besteden ?”

Algemeen heeft uitbesteding van logistieke activiteiten betrekking op een verbetering van kosten en omzet, het verhogen van servicegraad en kwaliteit, het beroep dat men kan doen op operationele flexibiliteit, de focus op de kernactiviteit, het verbeteren van de efficiëntie, het ondersteunen van verandering en groei, expertise van de logistieke dienstverlener, het oplossen van specifieke logistieke problemen en het vermijden van investeringen.

De antwoorden die wij van de Belgische webshops ontvingen, zijn terug te voeren tot vier belangrijke zaken.    

  1. Expertise: kennis die intern is of net aanwezig bij de dienstverlener ; dit gaat vooral over efficiënter werken, met een hogere logistieke kwaliteit of het beperken van het risico op bijvoorbeeld fouten,…
  2. Groei : terug naar de core business of uitbreiding mogelijk maken ; dit gaat vooral over het ondersteunen van belangrijke veranderingen bv. start in een ander land, over het vermijden van bijkomende eigen investeringen
  3. Prijs : kan het extern goedkoper of is er net geen geloof dat dit überhaupt mogelijk is ; dit gaat over het beperken van de kosten, het verkrijgen van een financieel voordeel en inzicht in de logistieke kosten,…
  4. Vertrouwen : vaak in de negatieve zin dat dit afwezig is of dat een externe partner niet in staat zal zijn dezelfde service te bieden

De antwoorden voor de kernredenen kan u terugvinden in de bijgaande grafiek.

De twee belangrijkste redenen voor uitbesteding zijn expertise en groei.                                       

Meteen ook de reden waarom Distrimedia specifiek inzet op deze domeinen.

Door onze focus op de logistiek helpen wij u om uw bestellingen foutloos van webshop tot eindklant te krijgen. Ondersteund door ons in-house informaticateam brengen wij de nodige verbinding van uw webshop naar onze operatie tot stand, inclusief de voor u bestemde informatiestroom over de toestand van het order of het pakje.

Distrimedia houdt ook rekening met extra wensen: het toevoegen van serienummers per individueel artikel, assemblage van meerdere stuks tot een nieuw product, leveringen naar zowel particuliere klanten (B2C) als de retail (B2B), enz.

Ons hybride magazijn tenslotte helpt u om uw groei te realiseren. Hybride in die zin dat we met alle types stellingen (legbord, doorrol, pallet, hoge densiteit) en dragers (omslag, doos, pallet) kunnen inspelen op uw groeiende activiteiten.

De derde en niet te verwaarlozen kernreden is vertrouwen.                                      

Vertrouwen hoort niet tot de reguliere keuzecriteria voor uitbesteding, toch is het relevant voor de B2C niche. Immers maken veel projecten een groei door die aanvankelijk op eigen houtje wordt ondersteund, maar de beschikbare mensen en middelen na verloop van tijd overstijgt.

De vraag van uitbesteding wordt relevant en gaat gepaard met het overdragen van een belangrijke verantwoordelijkheid en een proces van verandering. Als dienstverlener staan wij u bij in dit proces.

Vragen over onze studie? Getriggerd door onze dienstverlening? Contacteer ons.

DistriMedia

Meulebeeksesteenweg nr 20 - 8700 Tielt

© Copyright 2017 - 2019

All rights reserved.