DistriMedia

Belgische webshops en uitbesteden van hun logistiek

De Belgische webshops aan het woord…

Deel I – redenen om u e-logistiek (niet) uit te besteden….

Voor de komende jaren trekt Distrimedia volop de kaart van groei van haar activiteiten op het vlak van logistiek voor webshops.

Wij willen vooral versterkt inzetten op logistiek voor webshops in het business-to-consumer (B2C) segment.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften in dit marktsegment bevroegen wij tussen midden maart en begin juni ’16 meer dan 300 Belgische webshops met een reeks van vragen.      

De responsgraad op onze enquête bedroeg 1 op 5.

In de komende periode zullen wij de uitkomst van deze bevraging delen in een reeks artikels over specifieke thema’s.

Een eerste belangrijke vraag die werd voorgelegd: “Wat is (zou) de reden (zijn) om uw e-logistiek (niet) uit te besteden ?”

Algemeen heeft uitbesteding van logistieke activiteiten betrekking op een verbetering van kosten en omzet, het verhogen van servicegraad en kwaliteit, het beroep dat men kan doen op operationele flexibiliteit, de focus op de kernactiviteit, het verbeteren van de efficiëntie, het ondersteunen van verandering en groei, expertise van de logistieke dienstverlener, het oplossen van specifieke logistieke problemen en het vermijden van investeringen.

De antwoorden die wij van de Belgische webshops ontvingen, zijn terug te voeren tot vier belangrijke zaken.    

  1. Expertise: kennis die intern is of net aanwezig bij de dienstverlener ; dit gaat vooral over efficiënter werken, met een hogere logistieke kwaliteit of het beperken van het risico op bijvoorbeeld fouten,…
  2. Groei : terug naar de core business of uitbreiding mogelijk maken ; dit gaat vooral over het ondersteunen van belangrijke veranderingen bv. start in een ander land, over het vermijden van bijkomende eigen investeringen
  3. Prijs : kan het extern goedkoper of is er net geen geloof dat dit überhaupt mogelijk is ; dit gaat over het beperken van de kosten, het verkrijgen van een financieel voordeel en inzicht in de logistieke kosten,…
  4. Vertrouwen : vaak in de negatieve zin dat dit afwezig is of dat een externe partner niet in staat zal zijn dezelfde service te bieden

De antwoorden voor de kernredenen kan u terugvinden in de bijgaande grafiek.

De twee belangrijkste redenen voor uitbesteding zijn expertise en groei.                                       

Meteen ook de reden waarom Distrimedia specifiek inzet op deze domeinen.

Door onze focus op de logistiek helpen wij u om uw bestellingen foutloos van webshop tot eindklant te krijgen. Ondersteund door ons in-house informaticateam brengen wij de nodige verbinding van uw webshop naar onze operatie tot stand, inclusief de voor u bestemde informatiestroom over de toestand van het order of het pakje.

Distrimedia houdt ook rekening met extra wensen: het toevoegen van serienummers per individueel artikel, assemblage van meerdere stuks tot een nieuw product, leveringen naar zowel particuliere klanten (B2C) als de retail (B2B), enz.

Ons hybride magazijn tenslotte helpt u om uw groei te realiseren. Hybride in die zin dat we met alle types stellingen (legbord, doorrol, pallet, hoge densiteit) en dragers (omslag, doos, pallet) kunnen inspelen op uw groeiende activiteiten.

De derde en niet te verwaarlozen kernreden is vertrouwen.                                      

Vertrouwen hoort niet tot de reguliere keuzecriteria voor uitbesteding, toch is het relevant voor de B2C niche. Immers maken veel projecten een groei door die aanvankelijk op eigen houtje wordt ondersteund, maar de beschikbare mensen en middelen na verloop van tijd overstijgt.

De vraag van uitbesteding wordt relevant en gaat gepaard met het overdragen van een belangrijke verantwoordelijkheid en een proces van verandering. Als dienstverlener staan wij u bij in dit proces.

Vragen over onze studie? Getriggerd door onze dienstverlening? Contacteer ons.

Logistiek van seizoenproducten: een strijd tegen de klok

Een optimaal georganiseerde logistiek van seizoensproducten is een belangrijke troef van DistriMedia.Hierbij vinden we het belangrijk om op tijd en kostefficiënt te leveren en we merken dat onze opdrachtgevers en hun afnemers dit waarderen.

Immers, seizoenseffecten vergen een extra dosis flexibiliteit op het vlak van planning van logistieke middelen en mankracht. De kwaliteit van het werk moet even hoogstaand zijn als in de reguliere periode, de foutmarge even klein.

De grote(re) volumes en grotere diversiteit aan klanten zijn voor DistriMedia geen obstakel om toch alle goederen tijdig op ieder winkelpunt te krijgen, en dit over heel Europa.

Een mooi voorbeeld van hoe flexibel DistriMedia kan zijn op het vlak van capaciteit en resources betreft schoolartikelen.

Zo verzorgen wij de Europese distributie voor schoolartikelen van Lannoo Graphics. Producten onder licentie zoals Smiley, Stars Wars, Me to You en het label Quattro Colori worden tijdig en correct bij onze klanten en verdelers aangeleverd in de maanden mei/juni. Begin juli kan je dus de nieuwe schoolspullen in de winkels reeds aantreffen.

In onderling overleg met onze opdrachtgever nemen we reeds een aantal weken vooraf de nodige maatregelen om de goederen op een vlotte manier binnen te halen.

Een aantal voorbeelden die onze attente en flexibele aanpak illustreren:

  • Pallets voor grote afnemers worden onmiddellijk in specifieke zones gezet
  • Door een goede planning zijn we in staat om gemiddeld 3 containers per dag te lossen naast de gewone activiteiten.
  • De goederen worden onmiddellijk op pallets geplaatst volgens de vereisten van de eindklant. Dit betekent een flinke tijdswinst bij het klaarzetten van de orders.
  • Goederen kunnen zowel op outer-, inner- en stukpicking gescand worden. De foutenmarge op aantal/referentie zijn hierdoor beperkt.
  • Er is een dagelijkse opvolging van de uitgaande goederen. Door onze 3-3-3 aanpak zijn we eveneens in staat om extra capaciteit hier extra capaciteit aan toe te voegen.
  • Onvoorziene omstandigheden zoals een foute verpakking, foute prijs op het product worden door DistriMedia aangepakt en verzendklaar gemaakt volgens de eisen van de klant.

DistriMedia

Meulebeeksesteenweg nr 20 - 8700 Tielt

© Copyright 2017 - 2019

All rights reserved.