Zes belangrijke redenen om voor uw logistiek DistriMedia te kiezen

Zes belangrijke redenen om voor uw logistiek DistriMedia te kiezen

De logistiek van uw groeiende activiteiten of webshop in eigen handen houden of niet?

Goed nadenken is de boodschap. En uw dienstverlener – wij dus – weet raad.

Om u te helpen bij de overweging: hierbij de vijf voornaamste redenen waarom het slim is om logistieke werkzaamheden uit te besteden aan een specialist als Distrimedia.

1. Minder zorgen 

Een goede logistieke dienstverlener zorgt voor een nauwkeurige planning, zodat u weet dat uw artikelen en goederen op het juiste moment op de juiste plek belanden.  De logistieke dienstverlener neemt ook de zorg over het inhuren van personeel op zich. Zo weet u zeker dat er op elk moment genoeg arbeidscapaciteit is zonder dat u zich druk moet maken over contracten en vakantieplanningen. Ook heeft u geen zorgen over de huisvesting van uw logistiek en de organisatie van het magazijn. Het kan heel veel rust geven wanneer u weet dat deze zaken in handen zijn van een dienstverlener als Distrimedia, die weet waar hij mee bezig is.

2. Hogere kwaliteit 

In de basis is logistiek een vrij eenvoudig vak. Er zijn echter veel factoren die invloed (kunnen) hebben op het logistieke proces, zodat het af en toe echt ingewikkeld is. Zeker wanneer de eigen ervaring met logistiek (nog) beperkt is, kunnen onaangename verrassingen de kop op steken in het geval u alles in huis probeert te houden.

De uitbesteding betekent dat u gebruikmaakt van de deskundigheid en ervaring van uw logistieke dienstverlener. Zo kan u zich toeleggen op de eigen specialisatie en de logistiek doorgeven aan een partner wiens eigen core business juist het logistieke is. Uiteindelijk leidt dit tot een hogere kwaliteit van de eigen dienstverlening. De modellen en concepten van de dienstverlener kunnen uw afzetmarkt vergroten en zo voor nieuwe klanten en groei van uw activiteit zorgen. Bovendien bent u een stuk flexibeler waardoor u gemakkelijker kunt inspelen op ontwikkelingen in de markt.

3. Meer tijd voor uw core business en hogere omzet 

Een reden die nauw aansluit bij de voorgaande: wanneer u zich kunt concentreren op de eigen activiteit en de logistiek overlaat aan een derde partij brengt dat uiteindelijk meer groei en dus omzet voor uw eigen organisatie mee, temeer omdat de overdracht u in staat stelt om perfect te voldoen aan de eisen van de eigen klanten.

4. Financieel voordeel door lagere kosten en kostvariabilisatie 

Een logistieke dienstverlener richt zich helemaal op zijn logistieke diensten en doet zijn best om dit zo goed mogelijk te doen. Hij is constant op zoek naar een balans tussen efficiëntie en

kosten. Omdat hij dit voor meerdere klanten doet, is hij ook in staat dit efficiënter te doen. Immers, als hij voor klant A niks op het programma heeft, gaat hij aan de slag met klant B. Hij kan het gebruik van en behoefte aan resources, opslagruimte materiaal en mensen beter uitlasten, over meerdere klanten. Zelf betaalt u enkel voor de activiteiten die de dienstverlener voor u uitvoert. U hoeft niet langer een aantal mensen ter beschikking te houden om ook bij mindere of sterk wisselende activiteit full time aanwezig te zijn. Wat de toegevoegde waarde per werknemer voor uw bedrijf gunstig beïnvloedt.

Verder maakt de uitbesteding investeren in een opslagruimte overbodig, dit laat toe dat u deze middelen elders kan investeren.

5. Verlaging van het risico 

Als logistiek niet tot uw kerntaken behoort, zorgt het uitbesteden ervan voor meer zekerheid. De operationele en financiële risico’s liggen bij de logistieke dienstverlener.

6. Transparante kosten

Wanneer u de logistiek zelf organiseert zitten de kosten voor logistiek vaak verborgen in kostenplaatsen die niet direct met logistiek te maken hebben. Bij uitbesteding betaalt u enkel voor de logistieke capaciteit die nodig is en het is daardoor veel duidelijker wat de kost is van de logistieke activiteit.

DistriMedia

Meulebeeksesteenweg nr 20 - 8700 Tielt

© Copyright 2017 - 2019

All rights reserved.