Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze factuur is betaalbaar in onze handen, te Tielt, netto zonder korting op 30 dagen eind van de maand, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de betaling dan niet heeft plaatsgehad, behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande verwittiging over het bedrag te beschikken.

Alle geschillen in verband met deze factuur vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.
Bezwaren of terugzendingen worden niet meer aanvaard acht dagen na ontvangst van de factuur.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder in gebrekenstelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 9,50% per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gebreken aan vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuur-datum.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 125 euro en een maximum van 2.000 euro zelfs bij toekenning van termijn van respijt.

Direct een offerte

Offerte

Exit mobile version